filterskolan

Utomhusluften innehåller föroreningar

 

Föroreningarna kommer främst från:

  1. Biltrafiken (90 %)
  2. Uppvärmning (10 %)
  3. Annat (10 %) Sjöfart- Industrier- Sophantering m.fl

 

Inomhusluften innehåller partiklar vars antal beror av:

  • Halten utomhuspartiklar
  • Anordningar och aktiviteter som tar bort partiklarna (t ex filter)
  • Generering av partiklar inomhus
  • Byggnadens otätheter
  • Läckage pga. öppna dörrar och fönster

 

Olika partiklar – deras storlek

Partiklars storlek mäts i något som kallas mikrometer. Symbolen för mikrometer kallas även my och ser ut såhär - µ.

1 µ = 1/1000 mm

filterpartiklar