filterskolan

Det finns en mängd olika typer av ventilationsfilter och andra typer av filter. Nedan kan läsa om de vanligaste filtertyperna.

Påsfilter

filtertyp påsfilter

Ett påsfilter har en mängd olika påsfickor där smutsen samlas. Skillnaden mellan ett påsfilter och ett planfilter är att ett påsfiter har mycket större filterarea i och med sina fickor.

Filterklass G4-F7

Pleat filter

pleatfilter filtertyper

Ett pleatfilter samlar smuts lika bra som ett påsfilter. Pleatfiltret är en vidareutveckling av det traditionella påsfiltret. 

Filterklass G4-F7

Filtermatta

filtermatta filtertyper

Filtermatta används oftast i industrifastigheter t.ex billackeringsverkstäder använder filtermatta. Men de kan även användas i t ex. floormaster don m.m. En filtermatta har i regel sämre filtreringsgrad än ett påsfilter.

Filterklass G2-F5

Trådramsfilter

trådramsfilter filtertyper

Ett trådramsfilter är ett mycket enkelt filter. Det består av en filtermatta monterad på en ståltrådsram. Generellt så har denna filtertyp en låg filtreringsgrad jämfört med pås- eller pleatfilter.

Filterklass G2-G4

Strutfilter/donfilter

donstrutfilter filtertyper

Ett strutfilter/donfilter används vid ex. frånlufts- & tilluftsventiler eller som ett avslut på en ventilationskanal i verkstadsutrymmen.

Industrin använder dessa i floormasterdon eller i ex. billackeringsboxar som frånluftsfilter.

Filterklass G3-G4

Panelfilter

panelfilter filtertyper

Ett panelfilter kan användas som ett "vanligt" filter eller som ett förfilter för att skydda pås- eller pleatfilter från att bli högt ansatta av grövre partiklar. Generellt har ett panelfilter låg/lägre filtreringsgrad.

Filterklass G4-F5.